Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozpoczynają prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania. W przypadku gdy prowadzili działalność w poprzednim roku podatkowym mogą skorzystać z tej metody, gdy przychód uzyskany z działalności nie przekroczył równowartości150 000 euro. Wyłączono z możliwości stosowania ryczałtu ewidencjonowanego grupę podmiotów osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyłączeniem tych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11),
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (szczegółowa lista z wyróżnionymi numerami PKWiU),
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się również do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. (art. 8 ust. 1 pkt 4 uzpd).

Dla klientów naszego biura rachunkowego rozliczających się tą metodą oferujemy:

 • rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji przychodówprzy użyciu techniki komputerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie dokumentów ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Zleceniodawcy,
 • przechowywanie dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.