TRANSAKCJE GOTÓWKOWE TYLKO DO 15 000 ZŁOTYCH

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy obniżającą limit transakcji gotówkowych. Od 01 stycznia 2017 r. jednorazowa kwota transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami nie będzie mogła przekraczać 15 tysięcy złotych, a nie jak dotychczas 15 tysięcy euro.  Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji płatności, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez NBP.

Co ważne – w ustawach o PIT i CIT wprowadzona zostanie zasada mówiąca o tym, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w której płatność została dokonana poza rachunkiem bankowym.

Pełna treść nowelizacji:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/322_u/$file/322_u.pdf