Stawki VAT na 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, stawki 23% i 8%, wprowadzone od 2011 roku, miały obowiązywać do końca 2018 roku.

22 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą obecnie obowiązujące stawki VAT, będą obowiązywać także w 2019 roku i ewentualnie w kolejnych latach. W ustawie o VAT znajdzie się zasada przewidująca, że obniżenie stawek VAT będzie możliwe, gdy zostaną spełnione określone parametry długu publicznego.