Płaca minimalna w 2019 roku

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 100 złotych. W 2019 roku wzrosło ono do poziomu 2 250 złotych. To o 500 złotych więcej niż w 2015 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 złotych brutto.Z początkiem roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 14,00 zł do 14,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Zleceniobiorca otrzyma „na rękę” 10,54 zł.