OSTATNI ROK BEZ KASY FISKALNEJ

Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów (art. 111 ustawy o VAT).

Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady – przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym). Zwolnienie to ma charakter czasowy i obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. Do tej pory zwolnienia były sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsiębiorców, a od 01 stycznia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą mieli obowiązek posiadania kasy fiskalnej.