Limity podatkowe 2020

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy limit przychodów dla małego podatnika w PIT i CIT. Daje to nam kwotę 2 mln euro. Zwiększenie to wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy z 30 listopada 2018 roku.

Przypominamy, że do dokładnego przeliczania tych kwot podatkowych bierze się pod uwagę średni kurs walutowy ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. W 2019 roku kurs euro tego dnia wyniósł 4,3734 zł.

Mały podatnik

Limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT i CIT w 2020 roku wynosi 8 747 000 zł. Z dostępnych informacji wynika, że jest on o ponad 3,6 mln zł wyższy wobec obowiązującego.

CIT

Status małego podatnika jest niezwykle istotny dla zastosowania 9-proc. stawki CIT. Jest to tylko jeden z warunków do spełnienia. Jeśli chcemy w przyszłym roku zapłacić 9-proc. CIT, to musimy spełnić następujące warunki:

  • nasze przychody za 2019 r. nie mogą przekroczyć 8 747 000 zł, bo tylko to pozwoli mu spełnić status małego podatnika
  • nasze bieżące przychody, osiągane w 2020 r., nie będą mogły przekroczyć 1,2 mln euro
    Niewykluczone, że ten drugi limit też zostanie podniesiony, zapowiedział to już premier Mateusz Morawiecki.

VAT

Zmianom uległ limit małego podatnika w przypadku PIT i CIT. VAT pozostał na dotychczasowym poziomie, czyli 1,2 mln euro. W tym rozumieniu małym podatnikiem jest ktoś taki, kogo sprzedaż w 2019 roku nie przekroczy 5 248 000 zł.

Warto mieć na uwadze, że ustawa o VAT przewiduje inny limit - w wysokości 45 tys. euro. Przeznaczony jest on dla podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie czy agentów. Od stycznia są oni uznawani za małych podatników, ale tylko w przypadku, gdy kwota otrzymanych przez nich prowizji nie przekroczy 197 tys. zł.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od kilku lat w ustawie o rachunkowości obowiązuje limit 2 milionów euro. Obejmuje on osoby fizyczne oraz wspólników w spadku. Nie są oni zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji, gdy ich przychody nie przekroczyły pułapu 2 mln euro.

Warto powiedzieć, że w tym przypadku kwota powstała po przeliczeniu nie ulega zaokrągleniom do 1 tys. zł. Limit na 2020 rok wynosi więc 8 746 800 zł i będzie on o prawie 200 tys. wyższy niż obowiązujący w roku bieżącym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity w euro dotyczą także podatników rozliczających się z fiskusem w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Próg przychodów wynosi 250 tys. euro. Warto mieć na uwadze, że przeliczanych kwot nie zaokrągla się do pełnych liczb.

Od 2020 roku tą formą rozliczeń będą mogli posługiwać się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2019 roku uzyskali przychody nieprzekraczające 1 093 350 zł. Co oznacza, że limit ten uległ zwiększeniu. Dotychczas wynosił on 1 069 875 zł.

Zarówno w spółkach cywilnych, jak i jawnych brane pod uwagę będą łączne przychody wszystkich wspólników.

Z dostępnych informacji wynika, że ryczałtowcy osiągający niskie przychody będą mogli korzystać z kwartalnego rozliczenia. W tym przypadku próg wynosi 25 tys. euro i oznacza, ze raz na kwartał rozliczać się będą mogli podatnicy, których przychody nie przekroczą 109 335 zł.