JPK_V7 / JPK_V7M - kody GTU

Z dniem 1 października 2020 roku wprowadzona została nowa struktura JPK V7 dla podmiotów rozliczających się w okresach miesięcznych oraz JPK V7M dla podmiotów rozliczających się w okresach kwartalnych.

Nowa struktura JPK V7, to zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, podzielona na dwie struktury logiczne:
  • część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT,
  • część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.
Struktura łączy w sobie dane dotychczas przekazywane do Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT, dodatkowo uwzględniając oznaczona wybranych transakcji.


Uproszczony wykaz GTU wraz z oznaczeniami dokumentów sprzedaży przedstawia poniższa tabela:


Natomiast szczególne rodzaje transakcji należy oznaczyć w poniższy sposób:


Niektóre dowody sprzedaży i nabycia należy również oznaczyć kodami:


Beztytuupng

Niepoprawne wypełnienie nowego JPK_VAT może nieść za sobą konsekwencje finansowe. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błąd „uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, a podmiot w terminie 14 dni nie zrobi korekty lub nie przekona naczelnika co do prawidłowości wypełnienia JPK, może otrzymać karę administracyjną w wysokości 500 zł za każdy błąd.