JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Wprowadzony ustawą z dnia 10.09.2015r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) Jednolity Plik Kontrolny (JPK) wiąże się z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a i niekiedy również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Za pomocą JPK podatnik będzie zobowiązany do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą przekazywać dane w formacie JPK fakultatywnie do końca czerwca 2018r.. Przepisy w/w  ustawy nowelizującej nie odnoszą się wprost do obowiązków mikroprzedsiębiorców w zakresie JPK. Może to oznaczać, iż będą oni mieli obowiązek przesyłać organom podatkowym dane w jednolitym formacie JPK. Jednakże wprowadzenie okresu przejściowego dla małych i średnich przedsiębiorców, sugeruje, iż mikroprzedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą przekazywać dane w formacie JPK do końca czerwca 2018 r. również nieobowiązkowo.